Архитектурно и интериорно осветление

В нашето съвремие трудно бихме могли да си представим  населено място без архитектурното осветление  като съществена част от новата градска среда. Това е външно обществено, изкуствено осветление на фасади на публични и жилищни сгради, хотели, ресторанти, екстериорни обекти – мостове, паметници и др. За да бъде реализирано качествено архитектурно осветление трябва непременно да има проект за осветление, който съдържа конкретните източници на светлина – с описание на подробните им характеристики, техническите осветители и начина за оптималното им използване в конкретната ситуация.

В зависимост от целите, поставени пред осветителите и специалистите, работещи по проекта,  архитектурните обекти могат да бъдат осветявани по различни начини:Най-често използваните тела в архитектурното осветление са прожекторите.

 Запитване относно Архитектурно и интериорно осветление